Дегустаторите, повечето образовани любители на вино, имат достатъчен опит, интерес, знания и речник, за да представят пълноценно вината на читателите.

Дегустирани, описани и оценени са сухи тихи вина в стандартна стъклена бутилка.

Някои познати вина, включително добри, отсъстват от каталога, защото или не са предоставени за дегустация, или са отхвърлени поради дефект.

Вината, произведени от бели сортове по технология за червено вино, не са оценени и са представени в различен шрифт.

Вината са разпределени в ценови граници според цената на дребно в специализирани магазини. Възможни са отклонения.

Избите са представени с точни адреси, координати и контакти. Посочени са предоставените от тях услуги - хотел, ресторант, условия за дегустация и др.

Всички символи и обозначения са представени и описани на следващата страница.