Д-р Неда Проданова

Всички ще се съгласим, че в последните години в България отново се произвеждат хубави вина. И това не е само наша констатация. Нашите вина и техните почитатели заслужиха този труд.

Освен богатата информация, която ще намерите, „Каталогът” съдържа описание на вината, създадени в различни райони на България и от различни производители. Ще се възхитите на богатия професионален и същевременно достъпен език. Убедена съм, че ще поискате да опитате вината, които не познавате, а защо не и да посетите избите, в които се създават.

Септември 2012 г.
Д-р Неда Проданова, енолог

обратно